KÜLTÜR-SANAT

Altın Portakal Panellerinde ‘Sinemada Kadın’ Tartışılacak!

48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacak panellerin konuşmacıları da açıklandı...
 
   
 
 
     

Kadınlar Her Yerde...

Antalya Büyükşehir Belediyesi – Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğiyle organize edilen 48. Festival’de düzenlenecek panellerde sinema ve kadın teması farklı bakış açılarıyla ele alınacak. 10 – 14 Ekim tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Olbia A Salonu’nda düzenlenecek panellerde kadınların sinemada yer alış biçimleri, kadına yüklenen anlam, sinemada kadın bedeni ve kadın emeği gibi konular, akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından tartışılacak.

Yrd. Doç. Emine Uçar İlbuğa’nın (Akademisyen) moderatörlüğünü üstlendiği “Belgesel Sinema Ve Kadın” başlıklı panelin katılımcıları arasında Melek Özman (Belgesel Yönetmeni), Berrin Balay (Belgesel Yönetmeni), Bahriye Kabadayı Dal (Belgesel Yönetmeni), Bingöl Elmas(Belgesel Yönetmeni);

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ruken Öztürk’ün (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi) yapacağı “80’lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri” başlıklı panelin katılımcıları arasında Şükran Yücel (Çevirmen, Yazar), Özlem Özdemir (Ankara Üniversitesi RTS Doktora Öğrencisi), Funda Masdar (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Burçin Akgün (Uzm. Psikolog), Nihan Tezer (Uzm. Psikolog) ve Derya Alabora (oyuncu);

Yrd. Doç. Dr Merih Taşkaya’nın (Akademisyen) moderatörlüğünde gerçekleşecek “Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları” başlıklı panelin konuşmacıları arasında Yrd. Doç. Dr. Gönül Demez (Akademisyen), Doç. Dr. Güzin Yamaner (Akademisyen), Zeynep Sayın (Yazar - Eleştirmen), Öğr. Gör. Sermin Çakmak;

Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk’ün yapacağı (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fak.) “Sinemada Kadın Emeği” adlı panelin katılımcıları arasında Yeşim Ceren Bozoğlu (Oyuncu), Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal Süalp (Akademisyen, Sinema Yazarı) ve Güliz Sağlam (Belgesel Yönetmeni) yer alıyor.

Nerede, ne zaman, ne konuşulacak?

Belgesel Sinema ve Kadın

Panelde, belgesel sinemanın konusu, yaratıcısı ya da film üretiminin farklı alanlarında emek veren kişileri olarak kadın deneyimlerinin filmlerdeki görünürlükleri ve paylaşılırlıkları ele alınacak. “Belgesel Sinema ve Kadın” başlığı altında, kadınlarla ilgili belgesellerin biçim ve içerik sorunlarının tartışılması da hedefleniyor.
Yer : Akdeniz Üniversitesi Olbia/A Salonu
Tarih :10 Ekim 2011Pazartesi, Saat 14:00

80’lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri

Yeşilçam kadınları üzerine literatürde az çok çalışmalar yapıldı; bir yanda melek, anne, namuslu; diğer yanda fettan, fahişe, kötücül kadınlardan söz edildi. 80’li yıllarda farklı renklerde kadınlar ortaya çıktı. Gerçekleşen bu değişim günümüze nasıl taşındı? Yerli filmlerin yeni kadınları için neler söylenebilir? Panel bu sorulara ışık tutacak.
Yer: Akdeniz Üniversitesi Olbia/A Salonu
Tarih: 11Ekim 2011Salı, Saat 14:00

Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları

Toplumsal pratiklerin ve kültürlerin görünür kılındığı bir alan olarak bedenin, tarihsel süreç içerisinde yüklendiği ideolojik anlamlar “beden estetiği” ve “bedenin metalaşması” açısından ele alınacak. Sinema filmlerinde beden sunumları, beden politikalarının sinema filmlerine yansıması, panelde farklı açılardan ele alınacak.
Yer: Akdeniz Üniversitesi Olbia/A Salonu
Tarih: 13 Ekim 2011 Perşembe, Saat 14:00

Sinemada Kadın Emeği

Diğer pek çok sektörde olduğu gibi sinema sektörü de ağırlıklı olarak erkek egemen değerler işlemekte. Bu gerçek, sinemada kadın çalışan sayısının azlığında somut olarak önümüze çıkıyor. Önemli bir analiz ve tartışma konusu olarak karşımızda duran sinema sektöründe çalışan kadın olarak varolmanın imkân ya da imkânsızlıkları panelde tartışmaya açılacak.
Yer: Akdeniz Üniversitesi Olbia/A Salonu
Tarih: 14 Ekim 2011 Cuma, Saat 14:00 

Favorilerinize ekleyinAnasayfaya dönPaylaşın
GÜNLÜK FALINIZ
HAVA DURUMU

REKLAM
reklam@cosmoturk.com

İLETİŞİM
cosmoeditor@cosmoturk.com

TEL: (0212) 280 07 00
FAX: (0212) 244 13 32

-->
>