MODA - STİL

Kredi kartı kullananlar aman dikkat!...

Kredi kartı kulanıyorsanız bu bilgileri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Tıklayın!...
 
   
 
 
     
Kartınız kaybolur veya çalınırsa bu durumu derhal kartı çıkaran kuruluşa bildirin. Bu tip durumlardaki sorumluluğunuz, bildirimden önceki 24 saat içinde bilginiz dışında gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 YTL ile sınırlanmış durumda.

1- Kartlarınızı veya kart sözleşmenizi dilediğiniz an iptal ettirme hakkınız mevcut. Kuruluş bu isteğinizi, bildirimden sonraki 7 gün içinde yerine getirmekle yükümlü.

2- Kartınızın tesliminde kart çıkaran kuruluş, imzalamış olduğunuz sözleşmenin bir örneğini size teslim etmek zorunda.

3- Kartınızı teslim alır almaz arka yüzünde yer alan imza alanını imzalamayı unutmayın.

4- Hesap özetlerinizi dikkatlice inceleyin. Kredi kartınız ile yapılan işlemler size ait değilse ya da mükerrerlik varsa son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, gerekçesini bildirerek itiraz edilebilirsiniz.

5- İmzalamış olduğunuz sözleşmede daha yüksek bir oran belirtilmediği sürece, her ay borcunuzun en az yüzde 20’sini ödemek zorundasınız. Asgari tutarı ödememeniz durumunda, ödenmeyen miktar için sözleşmede öngörülen gecikme faizini ve asgari tutarın üzerindeki borç için işleyecek akdi faizi de geciken tutarla birlikte ödemeniz gerekecek. Kart borcunuzun asgarî tutarını üç ay üst üste ödemezseniz, durum size bildirilir. Bunu takip eden bir ay içinde hâlâ ilgili tutarı ödemezseniz kartı çıkaran kuruluşa ait tüm kartlar iptal edilir.

6- Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kredi kartı sözleşmelerinizde yapılacak değişiklikler tarafınıza hesap özetiyle bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

7- Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.

8- Kredi kartı limitinizin, kart çıkaran kuruluşun insiyatifi dışında harcamalarınızla aşılması durumunda aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için akdi faiz yürütülür.

Favorilerinize ekleyinAnasayfaya dönPaylaşın
GÜNLÜK FALINIZ
HAVA DURUMU

REKLAM
reklam@cosmoturk.com

İLETİŞİM
cosmoeditor@cosmoturk.com

TEL: (0212) 280 07 00
FAX: (0212) 244 13 32

-->
>