YAŞAM KOÇU

Gazeteci Fazla Mesailerini Nasıl İspatlayabilir?

Fazla mesaisini alamayan ve istemeyi düşünen gazetecilere tüyolar...
 
   
 
 
     

Medya, Türkiye’de fazla mesai ücretlerinin ödenmediği sektörlerin ilk sıralarında yer alıyor. Yıllarca gece-gündüz demeden çalışan gazeteciler fazla mesai ücreti alamaz. Birçoğu işten atılma korkusuyla birçoğu da yasal haklarını bilmediği için fazla mesai talep etmez.

Avukat Gökhan Küçük’ün hazırladığı kitapta fazla mesaisini alamayan ve istemeyi düşünen gazetecilere şu tüyolar veriliyor:

GAZETECİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Gazetecinin Basın iş Kanunu’na göre günlük çalışma süresi gece ve gündüz devrelerinde sekiz (8) saattir.

GAZETECİNİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Basın İş Kanunu, bu konuda bir düzenleme yapmamıştır. Basın İş Kanunu’nun 19. maddesinden çıkan sonuca göre sürekli gündüz çalışan bir gazetecinin haftalık iş süresi 6 gün, sürekli gece çalışan gazetecinin haftalık iş süresi ise 5 gündür. Dolayısıyla sürekli gündüz çalışan gazeteci için haftalık çalışma süresi 48 saat, sürekli gece çalışan gazetecinin haftalık çalışma süresi 40 saattir.

BASIN İŞ KANUNU’NA GÖRE GÜNLÜK FAZLA MESAİ NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

4857 sayılı İş Kanunu’ndan farklı olarak Basın İş Kanunu’nda, günlük iş süresi gece ve gündüz çalışılan işyerlerinde sekiz saat olarak belirlenmiştir. Gazetecinin sekiz saatin üzerinde yaptığı çalışma fazla mesai olarak kabul edilecektir. Bunun için yapılan çalışmanın haftalık 48 saati aşmış olması gerekmez. Yargıya yansıyan olaylarda, çoğunlukla haftalık 48 saatin üzerindeki çalışmalar hesaplanmaktadır. Ancak gazetecinin, her gün işyerine giriş çıkışlarını gösteren kayıtlar varsa, çalıştığı dönem boyunca günlük çalışma süreleri mahkemeye belge olarak getirilmişse, bu kez yine günlük 8 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak hesaplanmalıdır.

GAZETECİNİN ULUSAL BAYRAMLARDA VE GENEL TATİL ÇALIŞMALARINDA HAKLARI NEDİR?

Gazeteci Ulusal (resmi) bayramlarda ve genel tatillerde çalıştırılmışsa bu Basın İş Kanunu’na göre fazla mesai sayılır. Buna göre ücretlendirilir.

GAZETECİ FAZLA ÇALIŞTIĞINI NASIL İSPATLAYACAKTIR?

Gazetecilik mesleği zamanla yarışmaktır. Günlük gazeteler, televizyonlar, internet haber siteleri, son dakika olaylarını, ulusal ve uluslararası olayları, her gün okuyucusuna, izleyicisine zamanında ve hızlı iletmek zorundadır. Bu mesleğin doğasındandır ve bu nedenle de çoğu kez fazla çalışma yapmak zorunlu olmaktadır. Fazla saatlerle çalıştığını iddia eden gazeteci, bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Gazeteci, imzalamak üzere kendisine bir ücret bordosu veriliyorsa bu ücret bordrolarını iyi incelemekle yükümlüdür. Ücret bordroları gerçeği yansıtmıyorsa imzalanmamalıdır. Ya da ücret bordrosunda fazla mesai ücreti olarak gösterilen rakam gerçeği yansıtmıyorsa bu ücret bordrosunu ihtirazi kayıtla (çekince koyarak) imzalayarak yetkili kişilere, insan kaynaklarına vermelisiniz.

Uygulamada, işveren tarafından her ayın sonunda sadece iş yerinde bulunduğunuz zamanları gösteren işyeri giriş çıkış kayıtları, gazeteciye sunulmakta ve imzalamanız istenmektedir. Bu tarz belgeler çoğunlukla sizin işyeri dışındaki çalışmalarınızı, röportajlar için ayırdığınız zamanları, evde yaptığınız çalışmaları, gece röportajları için dışarıda geçirdiğiniz gece çalışmalarını göstermeyeceğinden ayırdığınız zaman kadar kağıdın altına şerh düşerek imzalamanız gerekmektedir. Bu ileride sizin için yazılı delil olacaktır. Fazla mesai ile ilgili iş yeri iç yazışmalarını da saklayınız.

Gazeteci fazla saatlerde çalıştığını bu tür yazılı belgelerle kanıtlayamazsa tanık dinletebilir. Ancak işvereninizin elinde yazılı belgeler varsa tanık delili daha az kuvvetli olduğundan delilleriniz iddianızı ispata elverişli sayılmayacaktır.

Yargıtay fazla mesainin tanık delili ile ispatlanması durumunda; bilirkişi tarafından hesaplanan fazla mesai ücretinden indirim yapılması gerektiğini kabul etmektedir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Gazeteciye her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlasıdır. Ancak günlük normal çalışma müddetine ilaveten bu madde gereğince tatbik edilecek fazla çalışmaların saat 24:00’ten sonraya tesadüf eden saatlerinde ücret bir misli fazlasıyla ödenir. Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az olan müddetler yarım saat, fazlası ise bir saat sayılır.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENMEK ZORUNDADIR?

Fazla çalışma ücretinin, fazla çalışmanın yapıldığı ayı takip eden ücret ile birlikte ödenmesi zorunludur.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN GÜNÜNDE VERİLMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR?

Fazla çalışma ücreti gününde ödenmezse, ödenmediği her gün için %5 fazlasıyla ödenecektir. Bunun dışında fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen işverene ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir.

GÜNDE EN ÇOK KAÇ SAAT FAZLA MESAİ YAPILABİLİR?

Basın İş Kanunu’na göre, fazla mesai günde üç saati geçemez.

ÜCRETLERİNİ PARÇA BAŞINA ALAN GAZETECİLER İÇİN FAZLA ÇALIŞMA NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

Fazla saatlerde çalışma, ücretlerini parça başına veya yapılan iş miktarına göre alan gazetecilere yaptırıldığı takdirde dahi bu kimselerin fazla saatlere karşılık gelen ücretleri normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlasıdır. Ancak, günlük normal çalışma müddetine ilaveten bu madde gereğince tatbik edilecek fazla çalışmaların saat 24:00’ten sonraki kısımlarında ücret bir misli fazlasıyla ödenecektir.

Favorilerinize ekleyinAnasayfaya dönPaylaşın
GÜNLÜK FALINIZ
HAVA DURUMU

REKLAM
reklam@cosmoturk.com

İLETİŞİM
cosmoeditor@cosmoturk.com

TEL: (0212) 280 07 00
FAX: (0212) 244 13 32

-->
>